Juridisk-hjelp.no

Godkjent av tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Stacks Image 28
Jurdisk-hjelp.no er et rettshjelpfirma. Virksomheten er godkjent av tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Rettshjelpvirksomheter reguleres i domstolloven §§ 218 og 219 Juridisk-hjelp.no er i utgangspunktet en internettbasert virksomhet, men selvsagt tilbys ved behov personlige møter i lokaler i Oslo.

Vi holder møter på Hambros plass 2 , 0164 Oslo.

Rettshjelpfirmaet Jurdisk-hjelp.no drives av Terje Hermanrud. Hermanrud har tidligere arbeidet i Klagenemnda for teletorgtjenester, (Teletorgrådet), teleselskapet Telenor ASA, juridisk avdeling i Telenor Link, menneskerettighetsorganisasjonen Worldview Rights, rettshjelptiltaket Juss-Buss, og reklamebyrået Ogilvy & Mather. Hermanrud har sammen med Lars Berntsen skrevet avhandlingen "Teletorgforskriften og ytringsfrihet". Avhandlingen er publisert gjennom det juridiske fakultets skriftserie i 1999.

Jurdisk-hjelp.no tilbyr rettshjelp innenfor ulike rettsområder. Saker og problemstillinger rundt NAV er et kjerneområde. Se mer om disse under menyen
hva slags saker jobber vi med .

Vi håper at du finner våre hjemmesider av interesse og tar kontakt, se mer om dette under
hvordan kontakte oss .