You need a browser that supports CSS Grid layout to see this example properly!


A k t u e l t:

Mottatt krav fra NAV om tilbakebetaling: se her...
Har du problemer med arbeidsavklaringspenger: se her...
Har du problemer med uførepensjon: se her...

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Vår forretningside er å hjelpe privatpersoner til å oppnå sine rettigheter i Nav.

Jurdisk-hjelp.no tilbyr rettshjelp innenfor ulike rettsområder. Saker og problemstillinger rundt NAV er et kjerneområde. Har du problemer mot Nav hjelper vi deg.

Vi hjelper deg mot NAV. Se mer om andre saker vi kan bistå i her: Hva slags saker jobber vi med

Vi legger videre vekt på å snakke og skrive i et språk som er forståelig. Vi ser det også som svært viktig å ha en løpende dialog med våre klienter som innebærer en stadig oppdatering i sakens utvikling.

Saker mot NAV kan gi fri rettshjelp. Din første mail behandles vederlagsfritt. Se ytterligere om priser og dine muligheter for fri rettshjelp.

Vi håper at du finner våre hjemmesider av interesse og tar kontakt, send oss gjerne en e-post om du ønsker bistand, benytt da: e-post

Send oss en kort redegjørelse om saken, gjerne selve vedtaket fra NAV. Vi tar så kontakt med deg, så snart vi kan.